Rydym yn adeiladu adeiladau rhagorol
A helpu i adeiladu cymunedau rhagorol

RYDYM YN RECRIWTIO NAWR SWYDDI GWAG AR GYFER: PRENTISIAETHAU GWAITH SAER A GOSOD BRICS Ymunwch â’n Tîm

Adeiladu i’r Dyfodol

Rydym yn un o gwmnïau adeiladu mwyaf blaenllaw Cymru ac yn gontractwr sydd wedi ennill gwobrau cenedlaethol. Rydym yn adeiladu, adnewyddu ac atgyweirio adeiladau ar gyfer y sector cyhoeddus a phreifat.

Mae llawer o’n gwaith ar brosiectau cyfalaf mawr sy’n effeithio’n uniongyrchol ar bobl yn yr ardal leol. Rydym yn gwneud hwn yn brofiad cadarnhaol, gan gyfrannu'n weithredol at gymunedau gan adael manteision parhaol ar ôl, yn ogystal ag adeilad rhagorol.

Our Work

Yr hyn a wnawn ni

Fe gofir amdanom am y cysylltiadau a adeiladwn gyda’n cleientiaid a chymunedau, yn ogystal ag ansawdd ein gwaith adeiladu
Gorslas

Sut rydyn ni’n gweithio

Mae cydweithredu wrth wraidd popeth a wnawn. Rydym yn gweithio'n galed i greu gwerth cymdeithasol, economaidd ac amgylcheddol parhaol..
L and G Apprenticeships

Prentisiaethau

Rydyn ni wedi cyflogi prentisiaid bob blwyddyn ers i ni sefydlu Lloyd & Gravell am y tro cyntaf oherwydd rydyn ni eisiau adeiladu a chynnal gweithlu adeiladu sy’n addas ar gyfer yfory. Mae ein rhaglen brentisiaeth yn ein helpu i wneud hyn ac yn sicrhau bod sgiliau adeiladu gwerthfawr yn cael eu trosglwyddo i genedlaethau’r dyfodol.
Skip Hire

Hurio Sgip

Mae Sgipiau 3½, 8 a 12 llath ar gael, yn agored ac yn gaeedig. Am fwy o wybodaeth ac i archebu ffoniwch ni ar 01269 861160
Lloyd & Gravell plumbing

Plymio A Gwresogi

Gas Safe ac OFTEC achrededig . Rydym yn gwneud gwaith plymio a gwresogi o ansawdd uchel ar gyfer cwsmeriaid preswyl.
Join our Team

Ymunwch â’n Tîm

Mae angen pobl frwdfrydig a thalentog i ymuno â'n tîm. Os ydych chi'n rhannu ein gwerthoedd, edrychwch ar ein swyddi gwag presennol.

Fe gofir amdanom am y cysylltiadau a adeiladwn gyda’n cleientiaid a chymunedau, yn ogystal ag ansawdd ein gwaith adeiladu

Mae cydweithredu wrth wraidd popeth a wnawn. Rydym yn gweithio'n galed i greu gwerth cymdeithasol, economaidd ac amgylcheddol parhaol..

Rydyn ni wedi cyflogi prentisiaid bob blwyddyn ers i ni sefydlu Lloyd & Gravell am y tro cyntaf oherwydd rydyn ni eisiau adeiladu a chynnal gweithlu adeiladu sy’n addas ar gyfer yfory. Mae ein rhaglen brentisiaeth yn ein helpu i wneud hyn ac yn sicrhau bod sgiliau adeiladu gwerthfawr yn cael eu trosglwyddo i genedlaethau’r dyfodol.

Mae Sgipiau 3½, 8 a 12 llath ar gael, yn agored ac yn gaeedig. Am fwy o wybodaeth ac i archebu ffoniwch ni ar 01269 861160

Gas Safe ac OFTEC achrededig . Rydym yn gwneud gwaith plymio a gwresogi o ansawdd uchel ar gyfer cwsmeriaid preswyl.

Mae angen pobl frwdfrydig a thalentog i ymuno â'n tîm. Os ydych chi'n rhannu ein gwerthoedd, edrychwch ar ein swyddi gwag presennol.

Prosiectau Diweddar