Preswyl: Datblygiad Preswyl Cwrt Lando

Beth wnaethon ni :

Roedd y prosiect hwn yn cynnwys adeiladu datblygiad preswyl yn cynnwys tri deg chwech o eiddo preswyl dwy, tair a phedair ystafell wely. Roedd y datblygiad adeilad newydd yn cynnwys naw o wahanol ardulliau o dai a fflatiau.

Cleient:

TABLIC Cyf

Gwaith a gwblhawyd :

 • Adeiladu cartrefi dwy, tair a phedair ystafell wely newydd mewn naw o wahanol arddulliau o dai a fflatiau
 • Cwblhau eiddo a adeiladwyd yn rhannol
 • Ailgynllunio rhai rhannau o'r safle
 • Systemau M&E ac addurniadau
 • Gorffen y draeniad anghyflawn, y gwaith daear, y gerddi, yr isadeiledd ffyrdd a'r mannau parcio

Budd cymunedol o'r adeilad:

 • Roedd y prosiect yn cynnwys cwblhau datblygiad tai a adeiladwyd yn rhannol ar gyfer datblygwr newydd yn dilyn cwymp y contract cychwynnol.
 • Er mwyn sicrhau bod yr isgontractwyr arbenigol gwreiddiol yn mwynhau cyflogaeth barhaus a sicrwydd ariannol fe ail-benodon ni’r rhan fwyaf ohonynt.

Cyflogaeth, profiad gwaith a hyfforddiant:

 • 120 o wythnosau hyfforddiant prentisiaid dros gyfnod y contract.

Gwerth y contract:
£2.1M
Hyd:
15 mis

Economi Lleol:

 • 100% o'r gweithlu o ardal cod post SA
 • 85% o gyfanswm gwariant y prosiect yng Nghymru
 • Cyfleoedd newydd i is- gontractwyr

Cyflogaeth, profiad gwaith a hyfforddiant:

 • 120 o wythnosau hyfforddiant prentisiaid dros gyfnod y contract
Targedau taliad teg a gyflawnwyd:
100%
left arrow
right arrow