Yr hyn a wnawn ni: Addysg

Rydym yn gweithio gyda'n cleientiaid i ddylunio ac adeiladu ysgolion a cholegau newydd, ac ymestyn, ailfodelu, atgyweirio ac adnewyddu rhai presennol.

Mae gennym brofiad o weithio i safonau Passivhaus a BREEAM.

Sectorau Eraill