Yr hyn a wnawn ni

Rydym yn adeiladu, adnewyddu ac atgyweirio adeiladau ar gyfer y sector cyhoeddus a phreifat. Mae ein gwaith yn cynnwys dylunio ac adeiladu, gwaith adeiladu cyfalaf mawr, atgyweirio a chynnal a chadw adweithiol/wedi'i gynllunio.

Rydym yn gweithio ar gontractau sector cyhoeddus, gyda datblygwyr a chleientiaid preifat. Os oes gennych brosiect yr hoffech ei drafod gyda ni, cysylltwch â ni. Byddem wrth ein bodd yn clywed gennych.

Fframwaith Contractwyr Rhanbarthol De-orllewin Cymru

Rydym ar Fframwaith Contractwyr Rhanbarthol De-orllewin Cymru 2020 – 2024. Rydyn ni'n gweithio yng ngorllewin y rhanbarth (Sir Gaerfyrddin, Ceredigion a Sir Benfro) ar gyfer contractau gwerth hyd at £9 miliwn.

Ein gwasanaethau

Lloyd & Gravell plumbing

Plymio A Gwresogi

Gas Safe ac OFTEC achrededig . Rydym yn gwneud gwaith plymio a gwresogi o ansawdd uchel ar gyfer cwsmeriaid preswyl.
Skip Hire

Hurio Sgip

Mae Sgipiau 3½, 8 a 12 llath ar gael, yn agored ac yn gaeedig. Am fwy o wybodaeth ac i archebu ffoniwch ni ar 01269 861160
Yn ystod ein hadeiladwaith, cafwyd ychydig o heriau sylweddol na ellid bod wedi eu rhagweld, a oedd â'r potensial i ohirio'r prosiect a/neu chwythu'r gyllideb. Roedd y ffordd yr ymdriniodd Lloyd & Gravell â’r heriau hyn yn bwyllog ac yn drefnus, gan eu datrys gyda’r atebion mwyaf cost-effeithiol ac amserol, yn drawiadol iawn. Rydym wedi canfod bod eu crefftwaith o'r safon uchaf, ac mae'n amlwg bod ganddynt falchder mawr a sylw i fanylion ym mhopeth a wnânt. Byddem yn hapus i'w hargymell ar gyfer unrhyw brosiect yn y dyfodol. Rydym yn ddiolchgar iawn bod ein prosiect yn cael ei gyflawni ar amser ac o fewn y gyllideb.
Rheolwr Gwlad y DU
/
AmSpec
CITB Outstanding Employer SME

Pwy ydyn ni

Ein pobol, ein henw da, achrediadau a gwobrau
Rhagor o wybodaeth
Gorslas

Sut rydyn ni’n gweithio

Beth sy'n ein gyrru i wneud
yn well bob dydd
Rhagor o wybodaeth