Pwy ydyn ni: Ein Tîm

O’r chwith i’r dde:O’r chwith i’r dde: Kevin Gravell, Paul Lloyd, Andrea Gravell a Robert Charles – Cyfarwyddwyr y Cwmni.

Paul Roberts

Cyfarwyddwr Prosiect Cyswllt

Gordon Lewis

Rheolwr safle

Julian Lloyd

Rheolwr Safle

Philip Stephens

Rheolwr Safle

Stuart Williams

Rheolwr Safle

Craig Thomas

Rheolwr safle

Craig Ryan

Rheolwr Safle

David Morgans

Rheolwr Safle

Steve Lewis

Uwch Fforman Safle

Andrew Hatto

Fforman Safle

Simon Evans

Fforman Safle

Osian Lloyd

Swyddog Iechyd a Diogelwch

Lowri Griffiths

Swyddog Cyllid

Marc Walters

Syrfewr Meintiau

Jac Jacob

Syrfewr Meintiau

Cieran Stephens

Syrfewr Meintiau o dan Hyfforddiant

Mark Benbough

Prynwr

Our Work

Yr hyn a wnawn ni

Rydym yn adeiladu, adnewyddu ac atgyweirio adeiladau
gyfer y sector cyhoeddus a phreifat.
Rhagor o wybodaeth
Gorslas

Sut rydyn ni’n gweithio

Beth sy'n ein gyrru i wneud
yn well bob dydd
Rhagor o wybodaeth