Ein Achrediadau

Mae ein hachrediadau yn dangos ein safonau proffesiynol uchel a'n hymrwymiad i adeiladu ar ein sgiliau a'n harbenigedd. Mae gwelliant parhaus wrth wraidd athroniaeth ein cwmni, ac rydym bob amser yn awyddus i ddysgu a thyfu

iso 9001

ISO 9001

Mae hyn yn dangos bod gennym system rheoli ansawdd gadarn a’n bod wedi ymrwymo i welliant parhaus.iso 14001

ISO 14001

Mae hyn yn dangos bod gennym system reoli amgylcheddol gadarn a’n bod wedi ymrwymo i wneud popeth o fewn ein gallu i warchod yr amgylchedd.iso 45001

ISO 45001

Mae hyn yn dangos bod gennym system reoli iechyd a diogelwch alwedigaethol gadarn a’n bod wedi ymrwymo i weithredu gweithle diogel ac iach.

Certificate #539chas accredited contractor1

CHAS

Mae hyn yn cadarnhau ein hymrwymiad i arferion gorau mewn rheoli risg a’n bod yn gweithio’n galed i sicrhau diogelwch ein gweithlu , cadwyn gyflenwi a’r cymunedau lle rydym yn gweithioconstructionline gold member certification

Constructionline – Gold Member

social value certification

Constructionline – Social Value

Health and safety certification

Constructionline – Health and Safety Accreditation

gas safe registered company

Gas Safe

Yn ôl y gyfraith, rhaid i bob busnes sy’n darparu gwasanaethau i weithio ar offer nwy fod ar y gofrestr Gas Safe. Mae ein cofrestriad yn darparu tystiolaeth bod gennym beirianwyr sydd â chymwysterau a thrwydded i weithio ar offer nwy.

Reg #302320Oftec logo new1

OFTEC

Yn ôl y gyfraith, rhaid i bob busnes sy’n darparu gwasanaethau i weithio ar offer olew fod ar y gofrestr OFTEC. Mae ein cofrestriad yn darparu tystiolaeth bod gennym beirianwyr sydd â chymwysterau a thrwydded i weithio ar offer olew.

Certificate #C9931cyber essentials

Cyber Essentials

Mae hyn yn dangos ein bod yn gwneud popeth o fewn ein gallu i amddiffyn y busnes rhag ymosodiadau seiber. Gall cael eich ardystio leihau eich risg seiber 98% ac mae’n dangos i gleientiaid newydd a chyfredol ein bod yn cymryd seiberddiogelwch o ddifrif.